Zarząd:

Marek Lech Tymiński

CEO/Chief Executive Officer

Prezes Zarządu

Marek Lech Tymiński ukończył programy Management w Canadian International Management Institute, Management Development Program na University of Virginia oraz Leadership Development Program i Advancing Global Leadership w Center for Creative Leadership. W 1997 roku otworzył swoją pierwszą działalność gospodarczą. W kolejnych latach pełnił funkcje członka zarządu i wspólnika w wielu firmach z branży rozrywki elektronicznej. Od 2002 roku jest Prezesem Zarządu, założycielem i głównym akcjonariuszem CI Games S.A.

David Broderick

Wiceprezes Zarządu / Chief Financial Officer

Wiceprezes Zarządu

David Broderick jest doświadczonym i wykwalifikowanym CFO, z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w finansach i przywództwie operacyjnym. Przez ponad trzy lata pełnił funkcję CFO grupy kapitałowej Keywords Studios Plc, notowanej na AIM w Londynie, zdobywając doświadczenie w finansach, zarządzaniu zmianą oraz fuzjach i przejęciach (M_A). Podczas pracy w Keywords Studios Plc nadzorował znaczny wzrost rentowności w wyniku dynamicznego rozwoju organicznego i przejęć. Przed pełnieniem funkcji CFO w grupie Keywords Studios Plc, David Broderick pełnił funkcję CFO w dynamicznie rozwijających się firmach zajmujących się oprogramowaniem i lotnictwem. Przez ponad osiem lat pracował także w największej low-costowej linii lotniczej w Europie, Ryanair Holdings plc, gdzie pełnił funkcję dyrektora ds. relacji inwestorskich. W tym czasie nadzorował również finanse i działalność pionu sprzedaży grupy.

Rada nadzorcza:

Ryszard Bartkowiak

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Ryszard Bartkowiak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2000 r.). Odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy, gdzie został wpisany na listę radców prawnych (2006 r.). Od 18 lat zaangażowany jest w kompleksową obsługę prawną spółek publicznych, funduszy inwestycyjnych oraz kapitałowych różnego typu, firm leasingowych oraz z branży nieruchomościowej, a także realizowanych przez nich transakcji. Posiada bogate wszechstronne doświadczenie w obsłudze transakcji kapitałowych, transakcji typu M&A, organizacji wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz ich restrukturyzacji, transakcji nieruchomościowych a także w zakresie sporów korporacyjnych. W latach 2001-2009 związany z Kancelarią Prawną GWW (od roku 2005 jako wspólnik). Od 2009 r. założyciel i wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej BWHS Bartkowiak Wojciechowski Hałupczak Springer z siedzibą w Warszawie, w ramach której kieruje praktyką korporacyjną oraz z zakresu transakcji kapitałowych. Ryszard Bartkowiak spełnia kryteria niezależności jako członek Rady Nadzorczej spółki. Ryszard Bartkowiak jest Członkiem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej CI Games S.A.

Marcin Garliński

Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej CI Games S.A.

Pan Marcin Garliński jest absolwentem magisterskich studiów menedżerskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją Bankowość i Finanse. W latach 1997-1999 Pan Marcin Garliński pełnił funkcje Dyrektora Finansowego i Członka Zarządu w spółce MUZA S.A. z siedzibą w Warszawie. Od 1999 roku do chwili obecnej pełni funkcje Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego w spółce MUZA S.A. Pan Marcin Garliński jest ponadto Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Medical Finance Group S.A. z siedzibą w Warszawie, Członkiem Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej oraz Członkiem Rady Nadzorczej spółki PDK S.A. z siedzibą w Warszawie. Pan Marcin Garliński pełni również funkcję Członka Zarządu Fundacji na rzecz Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Jest niezależnym Członkiem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej CI Games S.A. posiadającym wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Marcin Garliński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do CI Games S.A.

Pan Marcin Garliński jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej.

Jeremy M.J. Lewis

Członek Rady Nadzorczej

Pan Jeremy Lewis ma ponad 38-letnie doświadczenie w sektorach finansowym, technologii i gier video. Podczas swojej kariery zawodowej obejmował kluczowe
stanowiska menadżerskie w prywatnych i publicznych spółkach działających na rynkach EMEA, USA i APAC w segmentach zarówno B2C i B2B. Nabył uprawnienia biegłego rewidenta w KPMG Robert Fleming, gdzie rozpoczął swoją karierę, pracując od 1994 do 1998, a później został Dyrektorem M&A i Rynków Kapitałowych. W 1998 Jeremy dołączył do Eidos Plc, producenta gier video (twórca „”Tomb Rider), gdzie pełnił funkcję CFO i miał istotny wpływ na rozwój grupy. W późniejszych latach Jeremy zajmował wiele stanowisk menedżerskich; między innymi był doradcą rady w Zouk Capital LLP oraz pełnił funkcję CEO dla Catalis oraz Universe Group Plc. Obecnie Jeremy pełni funkcję Chairman w PM Connect, grupy, która odpowiada za relacje między treściami globalnych marek i wiodących międzynarodowych operatorów sieci komórkowych. Jest również doradcą dla Deep Render, który specjalizuje się w technologii kompresji opartej na sztucznej inteligencji (AI) oraz mentorem w London Imperial College jako część Imperial Venture Mentoring Service.

Rafał Berliński

Członek Rady Nadzorczej

Rafał Berliński uzyskał tytuł magistra nauk prawnych na Uniwersytecie Warszawskim oraz ukończył studia MBA w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych na Uniwersytecie Durham. Jest praktykiem zarządzania z wieloletnim doświadczeniem w różnych branżach. Z rynkiem kapitałowym jest związany od lat 1990-ych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zasiadaniu w organach spółek notowanych na GPW. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Bumar Waryński S.A.., Członka Zarządu ds. Finansowych WKRA S.A, Prezesa Zarządu PPWK S.A., Prezesa Zarządu spółki Imagis S.A. i Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w Emapa S.A. W listopadzie 2019 r. został Dyrektorem Zarządzającym w spółce JPK Insight sp. z o.o. Obecnie zaangażowany w projekt tworzenia zaawansowanych narzędzi digital compliance.

Adam Niewiński

Członek Rady Nadzorczej 

Współzałożyciel i Partner Generalny OTB Fund Advisers Sp. z o.o.

Ukończył Szkołę Główną Handlową i uzyskał tytuł magistra Wydziału Zarządzania i Marketingu, jest także absolwentem Uniwersytetu Stanforda, gdzie skończył Graduate School of Business. Przed założeniem OTB, Adam Niewiński był założycielem i Prezesem Expander oraz współzałożycielem i członkiem rady Platinum Bank (Ukraina).Adam Niewiński rozpoczął karierę zawodową w 1997 roku w The Boston Consulting Group. Od 2000 roku zbudował zespół i pozyskał finansowanie, aby założyć Expander, który stał się prawdopodobnie pierwszym polskim FinTechem. W latach 2002-2017 Adam Niewiński związany był z Grupą UniCredit, gdzie prowadził bankowość inwestycyjną i zarządzanie majątkiem w Europie Środkowo-Wschodniej. Następnie został Prezesem Zarządu Xelion Dom Inwestycyjny, który stał się wiodącą platformą dla osobistych doradców finansowych. W 2015 roku został Wiceprezesem Banku PEKAO SA odpowiedzialnym za Pion Bankowości Prywatnej oraz Akwizycję i Finansowanie Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Był również Przewodniczącym Rady Nadzorczej Xelion DI, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Private Equity Managers, Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Centralnego Domu Maklerskiego Banku Pekao SA oraz Członkiem Rady Nadzorczej Pekao Investment Banking.

Obecnie jest Członkiem Rady Nadzorczej Desa S.A., a także Cosmose AI, ICEYE, FintechOS, Silent Eight oraz Ondato.