Zarząd:

Marek Lech Tymiński

Prezes Zarządu

Marek Lech Tymiński ukończył programy Management w Canadian International Management Institute, Management Development Program na University of Virginia oraz Leadership Development Program i Advancing Global Leadership w Center for Creative Leadership. W 1997 roku otworzył swoją pierwszą działalność gospodarczą. W kolejnych latach pełnił funkcje członka zarządu i wspólnika w wielu firmach z branży rozrywki elektronicznej. Od 2002 roku jest Prezesem Zarządu, założycielem i głównym akcjonariuszem CI Games S.A. Ponadto Marek Tymiński pełni funkcję President of the Board of Directors w spółce zależnej CI Games USA Inc. Od lipca 2018 roku jest także Prezesem Zarządu United Label S.A.

Monika Rumianek

Członek Zarządu

Monika Rumianek posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Z branżą HR jest związana od 2001 roku. Przez 12 lat pracowała dla firm specjalizujących się w doradztwie personalnym, gdzie odpowiadała za realizację projektów rekrutacyjnych dla polskich i międzynarodowych organizacji. Do CI Games dołączyła w październiku 2013 roku. Obecnie pełni funkcje Dyrektora ds. HR i Administracji. Odpowiada za całokształt procesów zarządzania zasobami ludzkimi, jak również za wszystkie kwestie związane z administracją i IT. Jest Członkiem Zarządu CI Games S.A, a ponadto pełni również funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółce United Label S.A.

Rada nadzorcza:

Ryszard Bartkowiak

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Ryszard Bartkowiak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2000 r.). Odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy, gdzie został wpisany na listę radców prawnych (2006 r.). Od 18 lat zaangażowany jest w kompleksową obsługę prawną spółek publicznych, funduszy inwestycyjnych oraz kapitałowych różnego typu, firm leasingowych oraz z branży nieruchomościowej, a także realizowanych przez nich transakcji. Posiada bogate wszechstronne doświadczenie w obsłudze transakcji kapitałowych, transakcji typu M&A, organizacji wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz ich restrukturyzacji, transakcji nieruchomościowych a także w zakresie sporów korporacyjnych. W latach 2001-2009 związany z Kancelarią Prawną GWW (od roku 2005 jako wspólnik). Od 2009 r. założyciel i wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej BWHS Bartkowiak Wojciechowski Hałupczak Springer z siedzibą w Warszawie, w ramach której kieruje praktyką korporacyjną oraz z zakresu transakcji kapitałowych. Ryszard Bartkowiak spełnia kryteria niezależności jako członek Rady Nadzorczej spółki. Ryszard Bartkowiak jest Członkiem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej CI Games S.A.

Marcin Garliński

Członek Rady Nadzorczej

Pan Marcin Garliński jest absolwentem magisterskich studiów menedżerskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją Bankowość i Finanse. W latach 1997-1999 Pan Marcin Garliński pełnił funkcje Dyrektora Finansowego i Członka Zarządu w spółce MUZA S.A. z siedzibą w Warszawie. Od 1999 roku do chwili obecnej pełni funkcje Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego w spółce MUZA S.A. Pan Marcin Garliński jest ponadto Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Medical Finance Group S.A. z siedzibą w Warszawie, Członkiem Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej oraz Członkiem Rady Nadzorczej spółki PDK S.A. z siedzibą w Warszawie. Pan Marcin Garliński pełni również funkcję Członka Zarządu Fundacji na rzecz Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Jest niezależnym Członkiem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej CI Games S.A. posiadającym wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Marcin Garliński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do CI Games S.A.

Pan Marcin Garliński jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej.

Krzysztof Kaczmarczyk

Członek Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją finanse i rachunkowość oraz byłym słuchaczem Uniwersytetu Warszawskiego kierunku Stosunki Międzynarodowe.

W Latach 1999-2008 pracował w Deutsche Bank w Polsce, gdzie pełnił m.in. funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Analiz Rynku Akcji oraz Analityka Rynku Akcji Europy Środkowo Wschodniej. W okresie 2008-2010 pełnił różne funkcje zarządcze w Grupie TP S.A., w tym Dyrektora Pionu Strategii i Rozwoju. W latach 2010-2011 Pracował w szwajcarskim banku inwestycyjnym Credit Suisse w Polsce. Ponadto w następnych latach pełnił funkcję Vice Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w spółce Emitel oraz Doradcy Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

15 letnie doświadczenie zdobywał zasiadając w radach nadzorczych ponad 30 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Grzegorz Leszczyński

Członek Rady Nadzorczej

Pan Grzegorz Leszczyński posiada wykształcenie wyższe, ukończył Szkołę Główną Handlową uzyskując tytuł zawodowy magistra ekonomii. Ponadto Pan Grzegorz Leszczyński posiada licencje maklera giełdowego. W ostatnich latach pełnił funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych szeregu spółek, w tym w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grzegorz Leszczyński spełnia kryteria niezależności jako członek Rady Nadzorczej spółki.

Rafał Berliński

Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej CI Games S.A.

Rafał Berliński uzyskał tytuł magistra nauk prawnych na Uniwersytecie Warszawskim oraz ukończył studia MBA w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych na Uniwersytecie Durham. Jest praktykiem zarządzania z wieloletnim doświadczeniem w różnych branżach. Z rynkiem kapitałowym jest związany od lat 1990-ych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zasiadaniu w organach spółek notowanych na GPW. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Bumar Waryński S.A.., Członka Zarządu ds. Finansowych WKRA S.A, Prezesa Zarządu PPWK S.A., Prezesa Zarządu spółki Imagis S.A. i Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w Emapa S.A. W listopadzie 2019 r. został Dyrektorem Zarządzającym w spółce JPK Insight sp. z o.o. Obecnie zaangażowany w projekt tworzenia zaawansowanych narzędzi digital compliance.