Korekta raportu bieżącego 20/2020 – „Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A.” z dnia 27 lipca 2020 roku Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie: informacje bieżące i okresowe”

By Bieżące, Bieżące 2020, Raporty

Raport bieżący 20/2020 Korekta 13 sierpnia 2020 r. Korekta raportu bieżącego 20/2020 – „Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A.” z dnia 27 lipca 2020 roku Podstawa…

Read More

36/2019 “Korekta oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego za 2018 roku stanowiącego załącznik do Raportu rocznego za 2018 rok.”

By Bieżące, Bieżące 2019, Raporty

Raport bieżący 36/2019 Temat: Korekta oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego za 2018 roku stanowiącego załącznik do Raportu rocznego za 2018 rok. Podstawa prawna                                                                          Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy…

Read More

31/2019 „Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji spółki CI Games serii H oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego 10.833.025 akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki CI Games S.A.”

By Bieżące, Bieżące 2019, Raporty

Raport bieżący nr 31/201923 sierpnia 2019 r.Informacje bieżące i okresowe„Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji spółki CI Games serii H oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego 10.833.025 akcji zwykłych na…

Read More

2/2014 Zawarcie z Namco Bandai Games America Inc. umowy znaczącej dotyczącej dystrybucji gier “Enemy Front” oraz “Lords of the Fallen ” na terytorium Ameryki Północnej , Środkowej (w tym Karaiby) oraz Południowej.

By Bieżące, Bieżące 2014, Raporty

Zawarcie z Namco Bandai Games America Inc. umowy znaczącej dotyczącej dystrybucji gier “Enemy Front” oraz “Lords of the Fallen ” na terytorium Ameryki Północnej , Środkowej (w tym Karaiby) oraz…

Read More