CI GAMES SA (7/2022) Szacowany udział sprzedaży produktów CI Games S.A. w Rosji i Białorusi oraz wstrzymanie sprzedaży produktów w Rosji i Białorusi

By Bieżące 2022, Bieżące 2022, Bieżące 2022, Bieżące 2022, Bieżące 2022, Bieżące 2022, Bieżące 2022, Bieżące 2022, Bieżące 2022, Bieżące 2022, Bieżące 2022, Bieżące 2022

Raport bieżący 7/2022 Zarząd spółki Cl Games S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje, że na dzień dzisiejszy, tj. 9 marca 2022 r., szacuje iż około 1,8% skonsolidowanych przychodów Grupy…

Read More

1/2021 “Korekta raportu bieżącego dotyczącego wyników sprzedaży serii “Sniper Ghost Warrior” oraz “Lords of the Fallen””

By Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty

Raport bieżący 1/2021/ KOREKTA 13 stycznia 2021 r. Informacje poufne Temat: Korekta raportu bieżącego dotyczącego wyników sprzedaży serii “Sniper Ghost Warrior” oraz “Lords of the Fallen” Zarząd spółki CI Games…

Read More

36/2019 “Korekta oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego za 2018 roku stanowiącego załącznik do Raportu rocznego za 2018 rok.”

By Bez kategorii

Raport bieżący 36/2019 Temat: Korekta oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego za 2018 roku stanowiącego załącznik do Raportu rocznego za 2018 rok. Podstawa prawna                                                                          Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy…

Read More

33/2019 “Zawarcie znaczącej umowy”

By Bez kategorii

Raport bieżący 33/2019 Zawarcie znaczącej umowy Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 12…

Read More

32/2019 “Zawarcie znaczącej umowy”

By Bez kategorii

Raport bieżący 32/2019 Zawarcie znaczącej umowy Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że…

Read More

26/2019 “Rejestracja przez sąd zmian Statutu CI Games S.A.”

By Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty

Raport bieżący nr 26/201912 sierpnia 2019 r. Informacje bieżące i okresowe “Rejestracja przez sąd zmian Statutu CI Games S.A. “ Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)…

Read More

11/2019 „Zawarcie znaczącej umowy”

By Bez kategorii

Raport bieżący nr 11/2019 27 maja 2019 Informacje poufne „Zawarcie znaczącej umowy”   Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zawarciu umowy dystrybucyjnej dotyczącej gry…

Read More

26/2018 „Złożenie rezygnacji przez Członka Zarządu”

By Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty

Raport bieżący nr 26/2018 17 października 2018 r. Informacje bieżące i okresowe „Złożenie rezygnacji przez Członka Zarządu”   Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w…

Read More

4/2018 „Podsumowanie szóstego etapu emisji Akcji serii F”

By Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące

Raport bieżący nr 4/2018 Informacje bieżące i okresowe 6 lutego 2018 r. „Podsumowanie szóstego etapu emisji Akcji serii F” Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje…

Read More

26/2016 “Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki CI Games S.A.”

By Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty

27.12.16 r. – RB nr 26/2016 Informacje bieżące i okresowe “Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki CI Games S.A.” Zarząd Spółki CI Games…

Read More

4/2016 Złożenie rezygnacji przez Członka Zarządu

By Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące

Raport bieżący nr: 4/2016 Data sporządzenia: 2016-03-23 Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A. Temat: Złożenie rezygnacji przez Członka Zarządu Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie…

Read More

33/2015 ZMIANA STANU POSIADANIA FUNDUSZY QUERCUS

By Bez kategorii

Raport bieżący z plikiem nr: 33/2015Data sporządzenia: 2015-10-21Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.Temat: Zmiana stanu posiadania Funduszy QUERCUSPodstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść raportu:Zarząd…

Read More

27/2015Powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej CI Games S.A.

By Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty

Raport bieżący nr: 27/2015 Data sporządzenia: 2015-09-07 Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A. Temat: Powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej CI Games S.A. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2…

Read More

5/2015 Spłata faktoringu odwrotnego

By Bez kategorii

Raport bieżący nr: 5/2015 Data sporządzenia: 2015-02-27 Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A. Temat: Spłata faktoringu odwrotnego Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje…

Read More

4/2015 Zmiana operatora systemu ESPI

By Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące

Raport bieżący nr: 4/2015 Data sporządzenia: 2015-02-11 Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A. Temat: Zmiana operatora systemu ESPI Podstawa prawna: Inne uregulowania Treść raportu: Zarząd CI Games S.A. z siedzibą…

Read More

2/2015 Nowy operator systemu ESPI

By Bez kategorii

  Raport bieżący nr: 2/2015 Data sporządzenia: 2015-01-21 Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A. Temat: Nowy operator systemu ESPI. Podstawa prawna: Inne uregulowania Treść raportu: Zarząd CI Games S. A….

Read More

28/2014 Cesja umowy znaczącej zawartej z Bandai Namco Games America Inc. na amerykańską spółkę zależną Emitenta.

By Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty, Raporty

Raport bieżący nr: 28/2014 Data sporządzenia: 2014-10-16 Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A. Temat: Cesja umowy znaczącej zawartej z Bandai Namco Games America Inc. na amerykańską spółkę zależną Emitenta. Podstawa…

Read More

5/2014 Zawarcie umowy kredytowej

By Bez kategorii

Raport bieżący nr: 5/2014 Data sporządzenia: 2014-02-21 Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A. Temat: Zawarcie umowy kredytowej Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje…

Read More

4/2014 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii E spółki CI Games S.A. oraz ich rejestracja i dopuszczenie do obrotu.

By Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii E spółki CI Games S.A. oraz ich rejestracja i dopuszczenie do obrotu. Raport bieżący nr: 4/2014 Data sporządzenia: 2014-02-04 Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES…

Read More