Zobacz wszystkie

Raporty bieżące

2022

24 maja 2022

CI GAMES SA (12/2022) Wyniki sprzedaży serii “Sniper Ghost Warrior 2”

17 maja 2022

CI GAMES SA (11/2022) Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

16 maja 2022

CI GAMES SA (10/2022) Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

29 kwietnia 2022

CI GAMES SA (9/2022) Zawarcie umowy kredytu z PKO BP S.A.

26 marca 2022

CI GAMES SA (8/2022) Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok

9 marca 2022

CI GAMES SA (7/2022) Szacowany udział sprzedaży produktów CI Games S.A. w Rosji i Białorusi oraz wstrzymanie sprzedaży produktów w Rosji i Białorusi

2 marca 2022

CI GAMES SA (6/2022) Aktualizacja informacji na temat procesu przeglądu opcji strategicznych

2 marca 2022

CI GAMES SA (5/2022) Powołanie Wiceprezesa Zarządu CI Games S.A.

2021

21 grudnia 2021

CI GAMES SA (36/2021) Aktualizacja informacji na temat procesu przeglądu opcji strategicznych

16 grudnia 2021

CI GAMES SA (35/2021) Nowe studio deweloperskie CI Games S.A. – Underdog Studio

6 grudnia 2021

CI GAMES SA (34/2021) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CI Games S.A. w dniu 6 grudnia 2021 r.

6 grudnia 2021

CI GAMES SA (33/2021) Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej

6 grudnia 2021

CI GAMES SA (32/2021) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A. w dniu 6 grudnia 2021 r.

17 listopada 2021

CI GAMES SA (31/2021) Aktualizacja szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych za III kwartał 2021

15 listopada 2021

CI GAMES SA (30/2021) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

9 listopada 2021

CI GAMES SA (29/2021) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej CI Games S.A.

Zobacz wszystkie

Raporty okresowe

2022

2021

8 kwietnia 2022

Skonsolidowany raport okresowy za 2021 r.

22 listopada 2021

SKONSOLIDOWANY raport okresowy za III kwartał 2021 r.

2 września 2021

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 r.

24 maja 2021

SKONSOLIDOWANY raport okresowy za I kwartał 2021 r.

2020

19 kwietnia 2021

Skonsolidowany raport okresowy za 2020 r.

19 kwietnia 2021

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2020 r.

26 sierpnia 2020

Skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2020 r.

22 maja 2020

Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2020 r.

Zobacz wszystkie

Raporty EBI

3 sierpnia 2021

RAPORT EBI NR 1 ZA ROK 2017

3 sierpnia 2021

RAPORT EBI NR 1 ZA ROK 2016

3 sierpnia 2021

RAPORT EBI NR 1 ZA ROK 2015

3 sierpnia 2021

RAPORT EBI NR 2 ZA ROK 2015

3 sierpnia 2021

RAPORT EBI NR 1 ZA ROK 2014