Raport-z-przegladu-skroconego-srodrocznego-sprawozdania-finansowego-CI-Games-S.A.