Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego CI Games w roku 2015