Ticker:

CIG


Last:

1.82 zł


Change:

1.82 (INF%)+

  • Warsaw Stock Exchange | GPW w Warszawie

    CIG


    1.82 PLN


    1.82 (INF%)+