BieżąceBieżące 2022Raporty

CI GAMES SA (7/2022) Szacowany udział sprzedaży produktów CI Games S.A. w Rosji i Białorusi oraz wstrzymanie sprzedaży produktów w Rosji i Białorusi

Raport bieżący 7/2022

Zarząd spółki Cl Games S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje, że na dzień dzisiejszy, tj. 9 marca 2022 r., szacuje iż około 1,8% skonsolidowanych przychodów Grupy Kapitałowej CI Games S.A. w 2021 roku ze sprzedaży pochodzi z terytorium Rosji i Białorusi. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że wstrzymał sprzedaż produktów Spółki na terytorium Rosji i Białorusi.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz