BieżąceBieżące 2021Raporty

CI GAMES SA (31/2021) Aktualizacja szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych za III kwartał 2021

By 17 listopada 2021No Comments

Raport bieżący 31/2021

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 27/2021 z dnia 19 października 2021 roku przekazuje do publicznej wiadomości aktualizację szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej CI Games S.A. za III kwartał 2021 roku.

Aktualizacja danych finansowych w zakresie wysokości szacunkowego skonsolidowanego zysku netto za III kwartał 2021 roku wynika z zrealizowania sprzedaży o 2,5 mln zł wyższej względem szacunków, o których Spółka informowała raportem bieżącym numer 27/2021 oraz zwiększeniem przychodów finansowych o 2,0 mln zł w wyniku dodatnich różnic kursowych.

W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej CI Games S.A. za III kwartał 2021 roku wyniosły 32,7 mln zł (8% wzrost w porównaniu do szacunkowych danych finansowych przekazanych w raporcie bieżącym numer 27/2021), a skonsolidowany zysk netto za III kwartał 2021 roku wyniósł 13,6 mln zł (39% wzrost w porównaniu do szacunkowych danych finansowych przekazanych w raporcie bieżącym numer 27/2021).

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w okresie od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 30 września 2021 roku szacowana skonsolidowana sprzedaż Grupy Kapitałowej CI Games S.A. wyniosła 81,9 mln zł, a szacowany skonsolidowany zysk netto wyniósł 27,2 mln zł.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz