BieżąceBieżące 2021Raporty

CI GAMES SA (29/2021) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej CI Games S.A.

By 9 listopada 2021No Comments

Raport bieżący z plikiem 29/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”), mając na uwadze zapewnienie Akcjonariuszom możliwości zapoznania się ze zgłoszoną kandydaturą przed terminem najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki informuje, że w dniu 9 listopada 2021 r. do Spółki wpłynęło od akcjonariusza Spółki Pana Marka Tymińskiego, zgłoszenie kandydatury Pana Adama Niewińskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Niniejsza kandydatura została zgłoszona w związku ze zwołaniem na dzień 6 grudnia 2021 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o którym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 28/2021.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przedstawia rekomendację kandydata na Członka Rady Nadzorczej, oświadczenia i życiorys.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Załączniki:

Oświadczenie – Adam Niewiński

Curriculum Vitae – Adam Niewiński

Imienna rekomendacja kandydata na członka Rady Nadzorczej CI Games S.A. – Adam Niewiński

 

Pobierz