BieżąceBieżące 2021Raporty

CI GAMES SA (27/2021) Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za III kwartał 2021

By 19 października 2021No Comments

Raport bieżący 27/2021

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) po zapoznaniu się ze wstępnymi danymi finansowymi za III kwartał 2021 roku przekazuje do publicznej wiadomości, że szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej CI Games S.A. za III kwartał 2021 roku wyniosły 30,2 mln zł, a szacunkowy skonsolidowany zysk netto za III kwartał 2021 roku wyniósł 9,8 mln zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

 

Pobierz