BieżąceBieżące 2021Raporty

CI GAMES SA (26/2021) Powiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

By 17 października 202119 października, 2021No Comments

Raport bieżący z plikiem 26/2021

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Cl Games S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje, że w dniu 15 października 2021 roku wpłynęło do Spółki, w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, powiadomienie skierowane przez Członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana Rafała Berlińskiego, o dokonaniu transakcji nabycia akcji Spółki (“Powiadomienie”).

Treść Powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Załączniki:

Powiadomienie o transakcjach

Pobierz