BieżąceBieżące 2021Raporty

CI GAMES SA (23/2021) Powiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

By 13 października 202113 lipca, 2022No Comments

Raport bieżący nr: 23/2021

Data: 10 październik 2021

Podstawa prawna: Informacje o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Temat: Powiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Cl Games S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje, że w dniu 12 października 2021 roku wpłynęło do Spółki, w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, powiadomienie skierowane przez Członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana Rafała Berlińskiego, o dokonaniu transakcji nabycia akcji Spółki (“Powiadomienie”).

Treść Powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

 

Załączniki:

Powiadomienie o transakcjach

Pobierz