22/2019 „Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.”

By Bieżące 2019, Bieżące 2019, Bieżące 2019, Bieżące 2019, Bieżące 2019, Bieżące 2019, Bieżące 2019, Bieżące 2019, Bieżące 2019, Bieżące 2019

Raport bieżący nr 22/2019 28 czerwca 2019 r. Informacje bieżące i okresowe „Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.” Zarząd spółki…

Read More