10/2014 GRA ENEMY FRONT PRZESZŁA CERTYFIKACJĘ NA PLATFORMĘ SONY PLAYSTATION®3 NA TERYTORIUM AMERYKI PÓŁNOCNEJ.

By Bieżące 2014, Bieżące 2014, Bieżące 2014, Bieżące 2014, Bieżące 2014, Bieżące 2014, Bieżące 2014, Bieżące 2014, Bieżące 2014, Bieżące 2014

Raport bieżący nr: 10/2014Data sporządzenia: 2014-05-08Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.Temat: Gra Enemy Front przeszła certyfikację na platformę Sony PlayStation®3 na terytorium Ameryki Północnej.Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie –…

Read More

7/2014 Zawarcie z Koch Media GmbH umowy znaczącej dotyczącej dystrybucji gier “Enemy Front” oraz “Lords of the Fallen” na terytorium Niemiec , Austrii i Szwajcarii

By Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące, Bieżące

Raport bieżący nr: 7/2014 Data sporządzenia: 2014-03-28 Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A. Temat: Zawarcie z Koch Media GmbH umowy znaczącej dotyczącej dystrybucji gier “Enemy Front” oraz “Lords of the…

Read More